De meeste inburgeringsplichtigen kiezen voor een inburgeringstraject. Een inburgeringstraject bereidt de cursist voor op het inburgeringsexamen. Het vereiste taalniveau voor dit examen is A2.* Het examen bestaat uit de 4 taalonderdelen spreken, luisteren, lezen en schrijven en uit de onderdelen Kennis Nederlands Maatschappij (KNM) en Oriƫntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Tijdens een intake wordt bepaald wat het instroomniveau is van een cursist, doorgaans A0, A1 of Alfa. Sommige cursisten zijn wat verder en stromen door in een lopende cursus. De onderdelen ONA en KNM kunnen apart gevolgd worden of als onderdeel van een A2 cursus. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een op maat gemaakt programma samen te stellen.

* De niveaus A1 en A2 zijn beschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Europese talen