Wij zijn meer dan een taal- en inburgeringsschool. We werken namelijk samen met andere organisaties die de cursisten scholing bieden in ondernemerschap en ondersteuning bieden in de ontwikkeling  van hun vakkennis . We helpen de nieuwkomers dus ook  op weg  naar een eigen plek in de samenleving.  Daarom focussen we ons in  onze taalcursussen op vakjargon van verschillende ambachten en vaardigheden in beroep of handel.  Zo  bereiden we de cursisten  voor  op de Nederlandse arbeidsmarkt, ondernemerschap en vakmanschap.